HỘI THẢO QUỐC TẾ: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ TƯƠNG LAI CỦA GIÁO DỤC

HỘI THẢO QUỐC TẾ: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ TƯƠNG LAI CỦA GIÁO DỤC

International Conference on Artificial Intelligence and the Future of Education

Hà Nội, ngày 28 – 29 tháng 2 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, VIASM

Hội thảo quốc tế “Trí tuệ nhân tạo (AI) và tương lai của giáo dục” nhằm đánh giá tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia, giáo viên và nhà quản lý trong và ngoài nước để thiết lập kế hoạch ứng dụng AI một cách hiệu quả trong giáo dục và đào tạo.

Hội thảo cũng tập trung chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng nền tảng Khan Academy trong giảng dạy và học tập tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, từ đó đưa ra các khuyến nghị đổi mới việc dạy và học ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.

Đại diện khoa học của Viện Công nghệ và Giáo dục HAD-TEK, TS. Nguyễn Đình Hùng, TS. Lê Quý Dương tham gia hội thảo và cùng trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan tới phương pháp sử dụng học liệu từ Khan Academy và Giáo dục Toán học ở Việt Nam.

💸 Đơn vị đồng tổ chức và tài trợ:

– Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

– Tổ chức The Vietnam Foundation (VNF)

– Khan Academy

– Hội Giảng dạy Toán học phổ thông (AME)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *