activities:

HAD-TEK Technology:
Chair and organize the implementation of scientific topics, projects, domestic and international conferences in the field of science and technology.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

HAD-TEK Education:
Research the most effective training programs and methods to develop the capabilities and qualities of global citizens for students who want to pursue cutting-edge fields of science and technology.

Tầm nhìn

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (HAD-TEK TECHNOLOGY):

Chủ trì và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học, dự án, hội thảo trong nước và quốc tế thuộc lĩnh khoa học công nghệ.

Sứ mệnh

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (HAD-TEK EDUCATION):
Nghiên cứu những chương trình và phương pháp đào tạo hiệu quả nhất để phát triển các năng lực và phẩm chất của công dân toàn cầu cho những học viên muốn theo đuổi các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn.

Vision

HAD-TEK aims to become the leading educational and science and technology organization in Vietnam, doing in-depth research on internationally advanced educational methods and applications of technology in learning and teaching. Providing a comprehensive and thorough training program from Primary to University and post-graduate with the highest quality exclusively compiled learning materials system.

Mission

HAD-TEK has the mission of guiding and helping Vietnamese students who want to pursue key fields of science and technology to develop the capabilities and qualities of global citizens, closer to advanced science in the world.

Tầm nhìn

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC HAD-TEK định hướng trở thành tổ chức giáo dục và khoa học công những phương pháp giáo dục tiên tiến quốc tế và ứng nghệ hàng đầu Việt Nam, nghiên cứu chuyên sâu về dụng của công nghệ trong học tập và giảng dạy. Cung cấp chương trình đào tạo toàn diện và xuyên suốt từ Tiểu học cho đến Đại học và sau Đại học với hệ thống học liệu được biên soạn độc quyền chất lượng nhất.

Sứ mệnh

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC HAD-TEK có sứ mệnh định hướng, giúp đỡ cho những học viên Việt Nam muốn theo đuổi các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn phát triển các năng lực và phẩm chất của công dân toàn cầu, tiệm cận hơn với nền khoa học tiên tiến trên thế giới.

HAD-TEK Education

HAD-TEK Education: Research the most effective training programs and methods to develop the capabilities and qualities of global citizens for students who want to pursue cutting-edge fields of science and technology.

We provide comprehensive training programs for students and teachers from secondary school to university in the fields of mathematics, information technology and general learning skills. After completing the programs of HAD-TEK, students will be equipped with a broad knowledge base, systematic methods of thinking, and creative skills. These abilities will help them continue their study at the best universities in Vietnam and in the world.

HAD-TEK Education

Giáo dục và đào tạo (HAD-TEK Education): Nghiên cứu những chương trình và phương pháp đào tạo hiệu quả nhất để phát triển các năng lực và phẩm chất của công dân toàn cầu cho những học viên muốn theo đuổi các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn.

Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo toàn diện và xuyên suốt từ Tiểu học cho đến Đại học và sau Đại học trong lĩnh vực toán học, tin học và khoa học công nghệ. Tài liệu độc quyền của HAD-TEK được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia, chuẩn xác và hệ thống, lộ trình bài bản, tinh gọn, khoa học; Phương pháp giảng dạy đồng bộ và chuyên nghiệp, rèn luyện phương pháp học tập hiệu quả cho học viên;.

Main activities

HAD-TEK Technology

Chair and organize the implementation of scientific topics, projects, domestic and international conferences in the field of science and technology. Applying science and technology to create and develop many technology products for practical use.

Main activities

After completing the programs of HAD-TEK, students will be equipped with a broad knowledge base, systematic methods of thinking, and creative skills. These abilities will help them continue their study at the best universities in Vietnam and in the world.

NEWS

Outstanding experts and lecturers

The team of experts at HAD-TEK Institute of Technology and Education are Professors and Doctors from prestigious domestic and foreign universities, working for many years in the field of education and training.

PhD. Nguyen Viet Anh

PhD. Nguyen Dinh Hung

PhD. Nguyen Phi Le

Informatics Scientific Advisor

PhD. Do Quang Yen

Scientific Mathematics Advisor

PhD. Nguyen Van Loc

PhD. Trinh Duy Tien

PhD. Le Quy Duong

PhD. Vu The Khoi

PhD. Tran Viet Anh

HAD-TEK Journal

HAD-TEK Journal is a Journal on Mathematics, Science and Technology, Educational Psychology and Vocational Development. The Journal’s central goal is to become a prestigious domestic and international scientific publication address, a place where lecturers and researchers publish their latest discoveries and a forum for discussion. on important issues in all fields that impact the development of science and technology. At the same time, the Journal’s editorial team constantly provides quality and scientifically valuable articles, adding in-depth and comprehensive knowledge and information to readers.

01

Psychology Of Education

Time management skills
(Kỹ năng quản lý thời gian)

128 lượt đánh giá

Phạm Văn Bình

02

Mathematical Sciences

Spaced repetition method
(Ôn luyện theo chu kì)

128 lượt đánh giá

Phạm Văn Bình

03

Skill Development

Nurturing curiosity
(Nuôi dưỡng sự hiếu kì)

128 lượt đánh giá

Phạm Văn Bình

Show more

Library

Library

Study abroad

Study abroad

Studying abroad is gradually becoming a choice trend for young people who desire to reach out to the world to learn new things, as well as a choice for families who want their children to enjoy advanced international education. up. HAD-TEK Institute of Technology and Education provides study abroad consulting services, answers, support, and guides students to good and appropriate scholarships, helping to fulfill young people’s dream of studying abroad in schools. prestigious universities, to get closer to world science.

students’ feelings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cảm nhận
Của Học Viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Unique Benefits of HAD-TEK Students

COMMITMENT

Class in groups of no more than 10 students. To create the most effective interaction between teachers and students and students with students.

ENSURE STUDENT QUALITY AND LEARNING RESULTS IN WRITING

– Check entrance to place classes appropriate to students’ abilities
– Provide documents and periodically check and evaluate weekly, monthly… Students’ results are notified directly to parents

PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN SÂU HIỆU QUẢ CAO

-EXCLUSIVE documents compiled by a team of experts
-Enthusiastic student support team, answering questions 24/7
– Learn with EXCLUSIVE – SYNCHRONIZED – EFFECTIVE methods researched and combined with domestic and foreign applications, training effective learning methods for students
-DIVERSITY FORMS OF LEARNING: Study directly at HAD-TEK’s training facilities, study online via Zoom, study online or study with pre-recorded videos

Attractive Offers

Free textbook worth 699k and many Exclusive documents

Free HAD-TEK uniform and backpack

Free V.I.P care package for 1-1 support after each class

Free reservations, class changes, and make-up lessons

Orientation support for those who want to study abroad

Ưu Đãi Hấp Dẫn

Tặng bộ giáo trình học trị giá 699k và nhiều tài liệu Độc quyền

Tặng đồng phục,
ba lô HAD-TEK

Bảo lưu, chuyển lớp,
học bù miễn phí

Hỗ trợ định hướng cho các bạn có mong muốn du học bù miễn phí

Tặng gói chăm sóc
V.I.P hỗ trợ 1-1 sau
mỗi buổi học