TẬP SAN HAD-TEK

Tập san HAD-TEK là là một Tập san về Toán học, Khoa học và công nghệ, Tâm lý giáo dục và Phát triển hướng nghiệp. Mục tiêu trọng tâm của Tập san là trở thành một địa chỉ công bố khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, là nơi các giảng viên, nhà nghiên cứu công bố những khám phá mới nhất và là một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề quan trọng trên mọi lĩnh vực có tác động tới sự phát triển của khoa học công nghệ. Đồng thời, đội ngũ biên tập Tập san không ngừng cung cấp các bài viết chất lượng và có giá trị khoa học, bổ sung kiến thức, thông tin một cách chuyên sâu và toàn diện cho độc giả.

01

Tâm Lý
Giáo Dục

Kỹ năng quản lý thời gian
(Time management skills)

128 lượt đánh giá

Phạm Văn Bình

02

Khoa Học
Toán Học

Ôn luyện theo chu kì
(Spaced repetition method)

128 lượt đánh giá

Phạm Văn Bình

03

Phát Triển
& Hướng Nghiệp

Nuôi dưỡng sự hiếu kì
(Nurturing curiosity)

128 lượt đánh giá

Phạm Văn Bình

Xem thêm

Giới Thiệu Về Tập San

Tập san HAD-TEK là là một Tập san về Toán học, Khoa học và công nghệ, Tâm lý giáo dục và Phát triển hướng nghiệp. Mục tiêu trọng tâm của Tập san là trở thành một địa chỉ công bố khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, là nơi các giảng viên, nhà nghiên cứu công bố những khám phá mới nhất và là một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề quan trọng trên mọi lĩnh vực có tác động tới sự phát triển của khoa học công nghệ. Đồng thời, đội ngũ biên tập Tập san không ngừng cung cấp các bài viết chất lượng và có giá trị khoa học, bổ sung kiến thức, thông tin một cách chuyên sâu và toàn diện cho độc giả.