ĐIỂM DANH 5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY

Bạn biết sử dụng ngôn ngữ nào?

Theo dữ liệu tháng 7/2023, 5 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất lần lượt là Python, C, C++, Java, C#.

Sơ bộ về những ngôn ngữ này:

1. Python:

– Được tạo ra năm 1991

– Phổ biến trong phát triển ứng dụng web, tính toán khoa học, bảo mật thông tin, phát triển game . . .

2. C:

– Được tạo ra năm 1970

– Phổ biến trong lập trình hệ thống, các ứng dụng cần tối ưu hiệu năng của phần cứng, thiết kế bộ dịch cho các ngôn ngữ khác, …

3. C++:

– Được tạo ra năm 1985 như một mở rộng của ngôn ngữ C

– Phổ biến trong lập trình hệ thống, lập trình game, thiết kế các hệ thống lớn và phức tạp, …

4. Java:

– Được tạo ra năm 1995

– Phổ biến trong lập trình web, lập trình mobile, phát triển game, …

5. C#:

– Được tạo ra năm 1990

– Phổ biến trong lập trình game, lập trình web, lập trình cho hệ điều hành Windows, . . .

Theo bạn ngôn ngữ nào là thông dụng và có ứng dụng cao nhất?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *