5 NHÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI

Công nghệ mạng toàn cầu là kết quả của nhiều phát minh vĩ đại phục vụ nhân loại với hành trình phát triển và hoàn thiện suốt nhiều thập kỷ của các thế hệ nhà khoa học. Điều đó tạo ra nền tảng của kinh tế tri thức và là bệ phóng cho các công nghệ đột phá tiếp như Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn,… Sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học đã góp phần làm thay đổi thế giới của chúng ta ngày nay.

1. Dennis Ritchie

2. Donald Knuth

3. Tim Berners-Lee

4. Geoffrey Hinton

5. Guido van Rossum

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *